23/09/1997 – 1997 V Nestje

23/09/1997 – 1997 V Nestje Cartouche Nangu x Cartouche Itanya Vimbo Vambo Vimba Vivinya Vheya Vhinga Vikela Vaima Verenga Meer informatie is hier terug te vinden.